Photo Gallery

2021 Sale Bulls - Photos Taken April/May

Q294

Lot 1 - Texas MOE Q294(AI)

 Moe x 2100
 Scrotal 39cm
 Weight 928kgs
 ADG 1.24kgs/day
 Top 5% CED, CEDT, CWT, AB$, DOM$, HGR$
 Top 10% GL, 400, SS, EMA, IMF, HGS$
 
 J605A Grand Dam Texas TOQUE J605

Q309

Lot 2 - Texas MOE Q309(AI)

 Moe x Total grand son
 Scrotal 42cm
 Weight 968kgs
 ADG 1.27kgs/day
 Top 10% 200, DOC, , CEDT, CWT, AB$, DOM$, HGR$
  
 

Q455

Lot 3 - Texas BEAST MODE Q455(AI)

 Beast Mode x 458N
 Scrotal 40cm
 Weight 938kgs
 ADG 1.30kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600, DOC, DOM$, HGS$
  
 

Top Gun b

Lot 6 - Texas TOP GUN R66(AI)

 Maverick x Berkley
 Scrotal 41cm
 Weight 702kgs
 ADG 1.24kgs/day
 Top 5% CED, CEDT, CWT, AB$, DOM$, HGR$
 Top 10% GL, 400, SS, EMA, IMF, HGS$
 
 z183a Grand Dam Texas UNDINE Z183

Iceman Final

Lot 7 - Texas ICEMAN R725(AI)(ET)

 Maverick x E10
 Scrotal 42cm
 Weight 730kgs
 ADG 1.45kgs/day
 Top 1% 400, CWT, HGS$
 Top 5% 200, 600, EMA, AB$
 Top 10% CED, GL, RMP
 
 H647 Dam Texas UNDINE H647 

Q711 -Lot 8a

Lot 8 - Texas QUINELLA Q711(AI)(ET)

 Beast Mode x E10
 Scrotal 43cm
 Weight 928kgs
 ADG 1.28kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600, AB$, DOM$, HGS$
 Top 2% CWT, HGR$
 Top 10% CED, SS,
 
 H647 Dam Texas UNDINE H647 

 

Q720

Lot 9 - Texas BEAST MODE Q720(AI)(ET)

 Beast Mode x 458N
 Scrotal 41cm
 Weight 958kgs
 ADG 1.33kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600, CWT, HGS$
 Top 10% SS, DOC, NFI, AB$, DOM$, HGR$
 
 G561A Dam Texas UNDINE G561

Q303

Lot 10 - Texas ASHLAND Q303(AI)

 Ashland x H176
 Scrotal 40cm
 Weight 880kgs
 ADG 1.15kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600, CWT, EMA, all Indexes
  
 

Q393

Lot 12 - Texas ASHLAND Q393(AI)

 Ashland x Hector
 Scrotal 42cm
 Weight 952kgs
 ADG 1.29kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600, CWT, EMA, RBY
 Top 10% AB$, DOM$, HGS$
  
 

Q701A

Lot 13 - Texas MOE Q701(AI)(ET)

 Moe x Total
 Scrotal 46cm
 Weight kgs
 ADG 1.27kgs/day
 Top 10% 200, DTC, SS, DOC, EMA, AB$, HGS$
 
 
 H629 Dam Texas UNDINE H629

Q718

Lot 14 - Texas MOE Q718(AI)(ET)

 Moe x Total
 Scrotal 45cm
 Weight 830kgs
 ADG 1.14kgs/day
 Top 5% SS, DOC, HGS$
 Top 10% 200, 600, DTC, EMA, HGR$
 
 
 H629 Dam Texas UNDINE H629

Q456

Lot 15 - Texas MOE Q456(AI)(ET)

 Moe x 450
 Scrotal 41cm
 Weight 958kgs
 ADG 1.28kgs/day
 Top 10% DOC
 
 
 J602C Dam Texas TOQUE J602

Q203

Lot 16 - Texas MT KAPUTAR Q203(AI)

 M100 x Tour of Duty
 Scrotal 42cm
 Weight 914kgs
 ADG 1.17kgs/day
 Top 1% CED, GL
 Top 10% CEDT, BW,SS, RMP, RBY, AB$, DOM$, HGS$
 Top 10% CED, SS,
 
 e030a Grand Dam Texas PRIDE E30 

Q246

Lot 18 - Texas MT KAPUTAR Q246(AI)

 M100 x H9
 Scrotal 40cm
 Weight 1,032kgs
 ADG 1.35kgs/day
 Top 1% CEDT, 200, 400, 600, CWT, all Indexes
 Top 10% GL, SS
  
 

Q253

Lot 19 - Texas KORPORAL Q253(AI)

 K508 x H9
 Scrotal 42cm
 Weight 974kgs
 ADG 1.27kgs/day
 Top 1% 400, 600, CWT
 Top 10% gl, all Indexes
  
 
 D35 2016 Grand Dam Texas TOQUE D35

Q710a - Lot 20

Lot 20 - Texas KORPORAL Q710 (AI)(ET)

 Korporal x 450
 Scrotal 40cm
 Weight 972kgs
 ADG 1.34kgs/day
 Top 5% 400, 600, CWT
 Top 10% HGS$
 
 
 J605A Dam Texas TOQUE J605

Q245

Lot 23 - Texas DRIVE Q245 (AI)

 Drive x H176
 Scrotal 45cm
 Weight 1,024kgs
 ADG 1.34kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600, SS, EMA, RBY, DOM$, HS$
 
 
 
  

Q495

Lot 29 - Texas HANDYMAN Q495 (AI)

 Handyman x A2
 Scrotal 40cm
 Weight 938kgs
 ADG 1.28kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600, CWT, RBY, AB$, HGR$, HS$
 
 
 
 

Q702 - Lot 30

Lot 30 - Texas QATAR Q702(AI)(ET)

 J474 x 450
 Scrotal 44cm
 Weight 1,068kgs
 ADG 1.42kgs/day
 Top 1% 600
 Top 5% 200, 400, CWT
 Top 10% SS, IMF
  
 J605A Dam Texas TOQUE J605

 

R614A

Lot 31 - Texas WINGMAN R714(AI)(ET)

 Maverick x Berkley
 Scrotal 45cm
 Weight 780kgs
 ADG 1.45kgs/day
 Top 5% 200, 400, 600, SS, CWT & ALL INDEXES
 
 
 z183a Grand Dam Texas UNDINE Z183

R724A

Lot 32 - Texas NEED FOR SPEED R724(AI)(ET)

 Maverick x 450
 Scrotal 42cm
 Weight 758kgs
 ADG 1.51kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600, CWT
  
 J602C Dam Texas TOQUE J602

R719

Lot 34 - Texas KORPORAL R719(AI)(ET)

 K508 x 450
 Scrotal 42cm
 Weight 804kgs
 ADG 1.60kgs/day
 Top 5% 400, 600, CWT
  
 J602C Dam Texas TOQUE J602

R700

Lot 35 - Texas MOE R700(AI)(ET)

 Moe x 458N
 Scrotal 40cm
 Weight 814kgs
 ADG 1.46kgs/day
 Top 10% 400, 600, DOC, EMA, AB$, DOM$, HGR$, HGS$
  
 G561A Dam Texas UNDINE G561

R710

Lot 36 - Texas MOE R710(AI)(ET)

 Moe x 458N
 Scrotal 39cm
 Weight 746kgs
 ADG 1.36kgs/day
 Top 10% DOC
  
 G561A Dam Texas UNDINE G561

R720

Lot 37 - Texas JESTER R720(AI)(ET)

 Maverick x 450
 Scrotal 39cm
 Weight 656kgs
 ADG 1.29kgs/day
 
  
 J602C Dam Texas TOQUE J602

R726

Lot 38 - Texas VIPER R726(AI)(ET)

 Maverick x 450
 Scrotal 39cm
 Weight 670kgs
 ADG 1.33kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600, CWT, IMF, 
  
 J602C Dam Texas TOQUE J602

R716

Lot 41 - Texas MOE R716(AI)(ET)

 Moe x 458N
 Scrotal 40cm
 Weight 720kgs
 ADG 1.42kgs/day
 Top 5% DOC
  

R709

Lot 43 - Texas SLIDER R709(AI)(ET)

 Maverick x Earnan
 Scrotal 40cm
 Weight 882kgs
 ADG 1.63kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600, CWT
 Top 15% IMF
  
 J623B Dam Texas UNDINE J623(AI)(ET)

R702

Lot 45 - Texas KORPORAL R702(AI)(ET)

 K508 x 450
 Scrotal 41cm
 Weight 794kgs
 ADG 1.43kgs/day
 Top 10% GL & CWT
  
 J602C Dam Texas TOQUE J602

 

Q712

Lot 48 - Texas BEAST MODE Q712(AI)(ET)

 Beast Mode x E10
 Scrotal 44cm
 Weight 984kgs
 ADG 1.36kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600, SS, CWT, AB$, DOM$, HGR$, HGS$
 
 H647 Dam Texas UNDINE H647 

Q377

Lot 53 - Texas BEAST MODE Q377(AI)(ET)

 Beast Mode x 450
 Scrotal 41cm
 Weight 1,006kgs
 ADG 1.34kgs/day
 Top 5% 200, 400, 600
 
  
 J605A Dam Texas TOQUE J605

Q457

Lot 54 - Texas BEAST MODE Q457(AI)(ET)

 Beast Mode x 450
 Scrotal 42cm
 Weight 982kgs
 ADG 1.36kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600
 Top 10% CWT, HS$
  
 J605A Dam Texas TOQUE J605

Q257a

Lot 55 - Texas MOUNTAIN MAN Q257(AI)

 K2 x H9
 Scrotal 45cm
 Weight 952kgs
 ADG 1.24kgs/day
 Top 1% SS
 Top 5% 200, 400, 600, RMP, All Indexes
 Top 10% GL, CWT
  
 

Q262a

Lot 56 - Texas MOUNTAIN MAN Q262(AI)

 K2 x Proceed
 Scrotal 41cm
 Weight 872kgs
 ADG 1.14kgs/day
 Top 10% 400, 600, SS, EMA, RIB, AB$, DOM$, HGS$
  
 

 

Q460

Lot 57 - Texas BEAST MODE Q460(AI)(ET)

 Beast Mode x 450
 Scrotal 41cm
 Weight 958kgs
 ADG 1.33kgs/day
 Top 5% 200, 400, 600
 Top 10% CEDT, CWT, HS$
  
 J605A Dam Texas TOQUE J605

Q570C

Lot 58 - Texas BEAST MODE Q570(AI)(ET)

 Beast Mode x 450
 Scrotal 40cm
 Weight 938kgs
 ADG 1.29kgs/day
 Top 5% 200, 400, 600
 Top 10% CEDT, CWT, HS$
  
 J605A Dam Texas TOQUE J605

Q299

Lot 59 - Texas MOUNTAIN MAN Q299(AI)

 K2 x Sandman
 Scrotal 41cm
 Weight 888kgs
 ADG 1.16kgs/day
 Top 10% 400, SS, RMP
  

Q302

Lot 65 - Texas MOE Q302(AI)

 Moe x K2
 Scrotal 39cm
 Weight 860kgs
 ADG 1.13kgs/day
 Top 10% 400, 600, AB$, DOM$, HGR$, HGS$
  

Q398b

 

Lot 67 - Texas MOE Q398(AI) 
Moe x K508
 Scrotal 39cm
 Weight 864kgs
 ADG 1.17kgs/day
 Top 10% 400, 600, DOC, CWT, EMA, AB$, DOM$, HGR$, HGS$
  

Q736

Lot 68 - Texas ASHLAND Q736(AI)(ET)

 Ashland x 450
 Scrotal 40cm
 Weight 1,020kgs
 ADG 1.39kgs/day
 Top 10% 600, EMA, RBY, HGS$
  

 

 

 J602C Dam Texas TOQUE J602

Q388

Lot 72 - Texas INVESTMENT Q388(AI)

 Investment x Proceed
 Scrotal 42cm
 Weight 910kgs
 ADG 1.23kgs/day
 Top 10% 600, EMA, RBY, HGS$
  

 

R69

Lot 79 - Texas COUGAR R69(AI)

 Maverick x Total
 Scrotal 40cm
 Weight 628kgs
 ADG 1.11kgs/day
 Top 10% GL, SS
 
 
 H629 Dam Texas UNDINE H629

R50

Lot 82 - Texas RAY BAN R50

 Intensity son x Hector
 Scrotal 40cm
 Weight 764kgs
 ADG 1.37kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600, NFI
  

R084

Lot 90 - Texas GLOBAL R84(AI)

 Global x B26
 Scrotal 40cm
 Weight 726kgs
 ADG 1.31kgs/day
 Top 5% RMP
  

 

R62

Lot 94 - Texas KATAPULT R62

 Katapult x Replay
 Scrotal 43cm
 Weight 746kgs
 ADG 1.31kgs/day
 Top 10% CED, GL, MK, SS, HGS$
  

R51

Lot 95 - Texas STUD MUFFIN R51(AI)

 H220x 458N
 Scrotal 41cm
 Weight 752kgs
 ADG 1.31kgs/day
 Top 5% 400, 600
 Top 10% 200, DOC, CWT, NFI
  

 

Q330

Lot 103 - Texas BEST MODE Q330(AI)(ET)

 Beast Mode x E10
 Scrotal 42cm
 Weight 884kgs
 ADG 1.16kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600 
 Top 10% CWT, AB$, DOM$, GR$, GS$ 
  
 
 H647 Dam Texas UNDINE H647 

Q725

Lot 104 - Texas BEST MODE Q725(AI)(ET)

 Beast Mode x Earnan
 Scrotal 40cm
 Weight 954kgs
 ADG 1.32kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600 
 Top 10% CWT, AB$, DOM$, GR$, GS$ 
  
 
 J623B Dam Texas UNDINE J623(AI)(ET)

Q227

Lot 105 - Texas INVESTMENT Q227(AI)

 Investment x Tour of Duty
 Scrotal 41cm
 Weight 920kgs
 ADG 1.19kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600, SS, CWT 
   
 

Q237

Lot 106 - Texas GENERATION Q237

 2100 Grand son x H9 (COMMERCIAL)
 Scrotal 42cm
 Weight 826kgs
 ADG 1.06kgs/day
 
   
 

Q276

Lot 107 - Texas KNOCKOUT Q276(AI)(ET)

 Beast Mode x E10
 Scrotal 43cm
 Weight 820kgs
 ADG 1.06kgs/day
 Top 10% 600 
 
  
 
H647 Dam Texas UNDINE H647 

Q600

Lot 109 - Texas MOSES Q600

 Moses x GPS

 Scrotal 40cm
 Weight 876kgs
 ADG 1.16kgs/day
 Top 5% FAT
 Top 10%CEDT, GL, DTC, HS$
 
  

Q461

Lot 111 - Texas HANDYMAN Q461

 Handyman x Handyman 

 Scrotal 44cm
 Weight 930kgs
 ADG 1.23kgs/day
 Top 10% 600, CWT, RBY, AB$, HGR$, HGS$
 
 
  

Q464 - Lot 112

Lot 112 - Texas HANDYMAN Q464

 Handyman x Earnan
 Scrotal 46cm
 Weight 902kgs
 ADG 1.24kgs/day
 Top 2% SS 
 Top 10% 600, DTC, CWT, AB$, HGR$, 
  
 

Q351 Lot  119

Lot 119 - Texas BEAST MODE Q351(AI)(ET)

 Beast Mode x 450
 Scrotal 40cm
 Weight 920kgs
 ADG 1.21kgs/day
 Top 5% 200, 400, 600 
 
 
 J605A Dam Texas TOQUE J605

Q642 - Lot 122

Lot 122 - Texas MOSES Q642

 Moses x Dynamite 
 Scrotal 41cm
 Weight 876kgs
 ADG 1.24kgs/day
 Top 5% FAT, HGS$
 Top 10% 200, 400, 600, SS, CWT, EMA, AB$, DOM$, HGR$
 
 

Q315

Lot 125 - Texas MOE Q315(AI)

 Moe x K508
 Scrotal 37cm
 Weight 850kgs
 ADG 1.11kgs/day
 Top 10% 400, 600, DOC, CWT, AB$, DOM$, HGR$, HGS$
 
 

Q343 Lot 126

Lot 126 - Texas MOE Q343(AI)(ET)

 Moe x 450
 Scrotal 40cm
 Weight 884kgs
 ADG 1.16kgs/day
 Top 10% DOC
 
 
 J602C Dam Texas TOQUE J602

Q709 - Lot 133

Lot 133 - Texas MOE Q709(AI)(ET)

 Moe x Total 
 Scrotal 40cm
 Weight 900kgs
 ADG 1.23kgs/day
 Top 10% 600, DOC, EMA, AB$, DOM$, HGR$, HGS$
 
 H629 Dam Texas UNDINE H629

 

Q357a

Lot 134 - Texas MOE Q357AI)(ET)

 Moe x 450
 Scrotal 40cm
 Weight 910kgs
 ADG 1.19kgs/day
 
 
 J602C Dam Texas TOQUE J605

Q728

Lot 135 - Texas ASHLAND Q728(AI)(ET)

 Ashland x 450
 Scrotal 42cm
 Weight 960kgs
 ADG 1.30kgs/day
 Top 5% 200, 400, 600
 Top 15% CWT
 
 J605A Dam Texas Toque J605

Q458

Lot 140 - Texas INTENSITY Q458

 Intensity Grandson COMMERCIAL
 Scrotal 40cm
 Weight 920kgs
 ADG 1.27kgs/day
 
 
 

Q500

Lot 141 - Texas KNOCKOUT Q500

 Knockout x  Total grandson
 Scrotal 42cm
 Weight 832kgs
 ADG 1.13kgs/day
 Top 10% SS
 
 

 

Q549 - Lot 142

Lot 142 - Texas KNOCKOUT Q549(AI)

 Knockout x Tour of Duty
 Scrotal 42cm
 Weight 900kgs
 ADG 1.23kgs/day
 Top 1% 200, 400, 600, CWT, RBY, AB$, DOM$, HGS$
 Top 5% EMA, NFI, HGR$ 
 
 z183a Grand Dam Texas UNDINE Z183

Q539

Lot 145 - Texas BEAST MODE Q539(AI)(ET)

 Beast Mode x 450
 Scrotal 38cm
 Weight 894kgs
 ADG kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600
 
 

Q556

Lot 146 - Texas BEAST MODE Q556(AI)(ET)

 Beast Mode x 450
 Scrotal 40cm
 Weight 864kgs
 ADG 1.18kgs/day
 Top 10% 200, 600
 
 

Q512

Lot 148 - Texas ASHLAND Q512(AI)

 Ashland x  450
 Scrotal 41cm
 Weight 801kgs
 ADG 1.10kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600, EMA
 
 

Q400

Lot 153 - Texas ASHLAND Q400(AI)

 Ashland x  E10
 Scrotal 41cm
 Weight 866kgs
 ADG 1.17kgs/day
 Top 1% 200, EMA, DOM$, HGS$
 Top 10% 400, 600, CWT, AB$, HGR$
 
 

Q611

Lot 155 - Texas MOSES Q611

 Moses x  Thunder
 Scrotal 40cm
 Weight 884kgs
 ADG 1.19kgs/day
 
 
 

Q487

Lot 160 - Texas KNOCKOUT Q487(AI)

 Knockout x  Complement
 Scrotal 40cm
 Weight 826kgs
 ADG 1.11kgs/day
 Top 10% CEDT, GL, FAT
 
 
 

Q373

Lot 163 - Texas MOE Q373(AI)

 Moe x  Total grandson
 Scrotal 39cm
 Weight 868kgs
 ADG 1.15kgs/day
 Top 10% DOC
 

Q519

Lot 168 - Texas HANDYMAN Q519

 Handyman x  Tour of Duty
 Scrotal 43cm
 Weight 858kgs
 ADG 1.16kgs/day
 Top 10% MK, CWT, EMA, RBY
 

 

Q534

Lot 173 - Texas HANDYMAN Q534

 Handyman x  450
 Scrotal 43cm
 Weight 904kgs
 ADG 1.23kgs/day
 
 

Q643

Lot 176 - Texas MOSES Q643

 Moses x  Z3 grand son
 Scrotal 40cm
 Weight 904kgs
 ADG 1.23kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600, HGS$
 

Q561

Lot 179 - Texas MAJOR Q561

 Major x Replay grand son
 Scrotal 40cm
 Weight 776kgs
 ADG 1.05kgs/day
 
 
 

Q451

Lot 181 - Texas KNOCKOUT Q451

 Knockout x K2
 Scrotal 40cm
 Weight 820kgs
 ADG 1.10kgs/day
 
 
 

q419

Lot 183 - Texas MESSIAH Q419

 Messiah x K2
 Scrotal 42cm
 Weight 897kgs
 ADG 1.27kgs/day
 
 
 

Q267

Lot 184 - Texas ASHLAND Q267(AI)

 Ashland x 2100
 Scrotal 39cm
 Weight 820kgs
 ADG 1.08kgs/day
 Top 1% EMA, RBY, DOM$
 Top 10% GL, AB$, HGS$
 
 

Q291

Lot 186 - Texas BEAST MODE Q291(AI)

 Beast Mode x Earnan
 Scrotal 41cm
 Weight 890kgs
 ADG 1.18kgs/day
 Top 10% 200, 400, 600
 
 

Q568

Lot 187 - Texas BEAST MODE Q568(AI)(ET)

 Beast Mode x 458N
 Scrotal 40cm
 Weight 816kgs
 ADG 1.13kgs/day
 Top 10% BW
 
 

Contact Details

 

Ben & Wendy Mayne

"Doongara", 748 North Star Road

Warialda, NSW, 2402

 

GOOGLE MAP LOCATION CLICK HERE

 

PHONE: 02 6729 5039

BEN'S MOBILE: 0427 295 039

WENDY's: 0438 376 622

 

 

 

Contact Us